NLP, Wat is NLP: Neuro Linguistic Programming uitgelegd

Wat is NLP: Neuro Linguistic Programming uitgelegd

NLP is een term uit het Engels en staat voor Neuro Linguistic Programming of Neuro Linguïstisch Programmeren. Een definitie van NLP is “de studie van de structuur van de subjectieve ervaring”, meer specifiek daarbinnen gaat het over effectieve communicatie.

Bij elke communicatie tussen twee mensen heb je altijd meer dan één gezichtspunt. Gesprekspartners zijn zich hier niet altijd van bewust waardoor er een miscommunicatie of zelfs een discussie of conflict kan ontstaan. NLP reikt je methoden aan om effectief te
communiceren en zo beter begrepen te worden en ook zelf beter de anderen te begrijpen. Hierdoor wordt je gedrag effectiever en haal je veel beter je doelen. De methoden zorgen er ook voor dat je jezelf, je gedrag, je overtuigingen, beter gaat begrijpen. Daardoor groeit je bewustzijn en kan je je persoonlijke ontwikkeling in handen nemen.

Neuro:

Verwijst naar alles wat de hersenen en het zenuwstelsel betreft. Het is wat je voelt en ervaart. Via je zintuigen ervaar je immers de wereld om je heen. Je zintuigen laten informatie bij je binnen en deze sensorische’ processen worden vervolgens omgezet in (bewuste en onbewuste) denkprocessen. Deze denkprocessen zetten je neurologische systeem in werking, wat dan een invloed heeft op ie lichamelijke functies, je gevoel en je gedrag.


Linguistisch:

Verwijst naar taal en communicatie, dus ook lichaamstaal. Het gaat over de verbale en non- verbale taal die gebruikt wordt om te communiceren, Het is de manier waarop je taal gebruikt om de wereld te begrijpen, zin te geven, ervaringen vast te leggen en dit dan om te zetten in woorden om het aan anderen mee te delen. Wat je voelt en ervaart (neuro) ga je vertalen naar taal en communicatie (linguïstisch). NLP gaat erom hoe je lichaamstaal en de woorden die je spreekt (tegen anderen, maar ook tegen jezelf in je hoofd), je ervaring en hoe je je voelt, beïnvloeden.


Programmeren:

Staat voor de manier waarop je alles combineert (voelen, denken, doen) om tot je eigen gedrag te komen. Het gaat over hoe je je ervaringen codeert en mentaal representeert. Je persoonlijke programmering bestaat uit denkpatronen, die we interne processen en strategieën noemen, waarmee je zaken interpreteert, analyseert, leert, oplossingen zoekt, resultaten boekt. Het gaat ook over hardnekkige patronen die je blijft herhalen, NLP toont hoe je je ervaringen op een andere manier kan ‘herprogrammeren’ en dus aanpassen zodat je de gewenste resultaten kan behalen.

GRONDLEGGERS VAN NLP

NLP ontstond in het begin van 1970 in Californië. Richard Bandler, die informatiewetenschap en wiskunde studeerde en John Grinder, hoogleraar in de linguistiek, gingen succesvolle therapeuten zoals Virginia Satir, Fritz Perls en Milton Erickson nauwkeurig observeren en bevragen. Ze gingen zich als het ware richten op de oplossing in plaats van te kijken naar het probleem van de patiënt. Bandler en Grinder ontdekten dat elk van deze therapeuten meesters waren in communicatie en dat ze een gelijkaardige manier hadden in hun denken en handelen, dat terwijl ze elk een andere theorie toepasten vanuit hun toepassingsgebied.

In theorie verschilden ze dus van elkaar, maar hun manier van denken en doen toonde heel wat overeenkomsten. Bandler en Grinder keken dus naar het ‘hoe’ van hun communicatie in plaats naar het ‘wat’. Er bestaat dus een manier of vorm van communicatie die genezend kan werken. Bandler en Grinder gingen hun observaties onderbrengen in strategieën en methoden. Zo ontstond NLP, namelijk manieren om je communicatie op een effectieve manier in te zetten, manieren om je denken en doen aan te passen en te verankeren, waardoor je persoonlijk kan groeien.

Lees ook de artikel over de voordelen van NLP, om een beter idee te krijgen over de toepassingsgebieden ervan.

Laat een reactie achter

Vul "reactie" en "naam" in.