NLP communicatiemodel, Het NLP communicatiemodel uitgelegd

Het NLP communicatiemodel uitgelegd

PRIKKELS

Onderzoek van George Miller wijst uit dat wij bewust maar zeer beperkt kunnen waarnemen en ondersteund “het NLP communicatiemodel”. Je zintuigen bombarderen je elke seconde met zo’n twee miljoen stukjes informatie of prikkels. Als je al deze informatie zou moeten verwerken, zou je gek worden.

STUKJES INFORMATIE VERWERKEN DOOR MIDDEL VAN FILTERS

Mensen kunnen vijf tot negen stukjes informatie verwerken. Het is dus logisch dat je binnenkomende informatie gaat filteren. Dat betekent dat we dus allemaal heel veel wegfilteren en we ons van een heleboel prikkels gewoon niet bewust worden. Je kunt de werkelijkheid dus nooit volledig bewust waarnemen. Het is dus niet zo dat datgene wat jij gezien en gehoord hebt, dus ook door al de anderen gezien en gehoord is. Wanneer er een ongeval is gebeurd en de politie ondervraagt tien getuigen, dan zal je tien verschillende verhalen krijgen. Er zijn drie fundamentele processen betrokken bij de manier waarop de externe prikkels bij je binnen komen en in je hersenen worden omgezet, namelijk weglaten, vervormen en generalisatie.

 • WEGLATEN

Weglating gebeurt wanneer je aandacht schenkt aan informatie die je hersenen binnenkomt maar tegelijkertijd volledig blind bent voor andere prikkels. Wat je op een bepaald moment niet interesseert of wat op dat moment niet belangrijk voor je is, zal je niet bewust registreren.

 • VERVORMEN

Vervorming betekent dat je informatie die via je zintuigen binnenkomt verkeerd gaat interpreteren en er een andere betekenis aan gaat geven. Je ziet bijvoorbeeld een beest op de stoep liggen, maar het bleek een blaadje te zijn. Of je ziet dingen die er niet zijn of die je niet wilt zien om je mening kracht bij te zetten.

 • GENERALISEREN

Generalisatie vindt plaats wanneer je de conclusies die je op basis van een bepaald ervaring hebt getrokken, ook op soortgelijke ervaringen of situaties gaat toepassen.

DEZELFDE PRIKKEL, VERSCHILLENDE REACTIES

De zintuiglijke prikkels komen dus bij je binnen en krijgen een betekenis op basis van je eigen filters. Wat je waarneemt, ga je binnen je eigen referentiekader plaatsen. Dit referentiekader bepaalt hoe jij betekenis geeft aan de zintuiglijke prikkels. Wat je waarneemt is dus niet de werkelijkheid, maar is enkel jouw werkelijkheid, wat jij ervan gemaakt hebt. Je referentiekader wordt immers door een aantal zaken bepaald:

 • METAPROGRAMMA’s

Metaprogramma’s zijn de meest onbewuste filters. Ze bepalen hoe we de wereld ervaren en grotendeels ook hoe we ons gedragen. Denk maar aan introverte tegenover extraverte mensen. Ze ervaren de wereld op een andere manier en ook hun gedrag is anders.

 • WAARDEN

Waarden zijn ook onbewuste filters. Waarden zijn die zaken die je belangrijk vindt en die je motiveren om iets net wel of net niet te doen. Voorbeelden van waarden zijn geluk, plezier, vrijheid, zekerheid, onafhankelijkheid, eerlijkheid,… Waarden zijn gerangschikt in een hiërarchie van belangrijkheid. Daarnaast hangen ze ook erg samen met de context. Naargelang je levensgebied kunnen er andere waarden spelen.

 • OVERTUIGINGEN

Overtuigingen kunnen je succes brengen, maar kunnen je ook laten mislukken. Overtuigingen kunnen heel hardnekkig zijn. Je kan ze op allerlei onbewuste manieren gekregen hebben, bv. in je jeugd wanneer een leerkracht zei dat je iets niet kon. Deze overtuiging kan hardnekkig in je onderbewuste geïnstalleerd zijn. Wees je bewust van je overtuigingen want wat je gelooft, wordt waar. Kies je overtuigingen dus zorgvuldig uit.

 • ATTITUDES

Je attitude is je manier van denken over een onderwerp, bepaalde personen,.. Je attitude is de verzameling waarden, overtuigingen en meningen tegenover een bepaald onderwerp. Uit wat anderen zeggen en hoe ze zich gedragen, kan je hun attitude tot op zeker hoogte afleiden.

 • HERINNERINGEN

Je herinneringen bepalen wat je van iets verwacht, hoe je met anderen communiceert en hoe je je gedraagt. Herinneringen uit je verleden kunnen je heden en je toekomst beïnvloeden. Mogelijk reageer je op bepaalde gebeurtenissen met een bepaalde emotie uit het verleden omdat je ervoor al iets gelijkaardigs hebt meegemaakt.

 • BESLISSINGEN

De beslissingen die je neemt zijn nauw verbonden met je herinneringen. Ze beïnvloeden alle gebieden van je leven. Dit is vooral belangrijk als het aankomt op beslissingen die de keuzemogelijkheden die je in je leven denkt te hebben, gaan beperken. Veel van je beperkende beslissingen zul je onbewust hebben aangenomen.

 • CULTUUR, OPVOEDING EN OMGEVING

De manier waarop je informatie verwerkt kan ook erg afhangen van de opvoeding die je hebt gekregen en de cultuur waarin je bent opgegroeid. Je hebt immers bepaalde waarden van je ouders en je omgeving meegekregen terwijl je opgroeide.

Het NLP communicatiemodel in schema 

NLP communicatiemodel, Het NLP communicatiemodel uitgelegd
 1. We ervaren een externe gebeurtenis. Door middel van onze vijf zintuigen worden de prikkels opgenomen.
 2. Deze prikkels gaan langs onze filters. We hebben drie hoofdfilters: weglaten, vervormen en generaliseren. Daarnaast zijn er nog verschillende subfilters zoals metaprogramma’s, waarden, overtuigingen, attitudes, herinneringen, beslissingen, cultuur, opvoeding, omgeving, …
 3. De overgebleven prikkels die de filters hebben doorgelaten, vormen een soort van voorstelling of film van de werkelijkheid in ons hoofd. Je denkt dat je objectief kan waarnemen, maar deze voorstelling is slecht een subjectieve werkelijkheid voor je. Deze voorstelling of film noemen we de interne representatie.
 4. Op het moment dat deze voorstelling zich in je hersenen afspeelt, heb je daar een gevoel bij. Je komt in een bepaalde stemming of toestand.
 5. Bij deze stemming horen fysiologische reacties in je lichaam. Het kan gaan om spierspanning, een stemming (bv. verlegen of vrolijk),…
 6. Deze stemming en fysiologische reacties bepalen dan weer ons gedrag.

Deze filters bepalen onze interne weergave van een gebeurtenis die op DIT moment ook plaatsvindt en uiteindelijk ons gedrag. Elke ervaring is iets dat we letterlijk in ons hoofd opmaken. We ervaren de realiteit niet rechtstreeks.

COMMUNICATIEMODEL VAN MEHRABIAN

In een onderzoek naar communicatie aan de Universiteit van Pennsylvania in 1970 (Kinesics and Communication, R. Birdwhistle) hebben de onderzoekers vastgesteld dat in communicatie 7% van wat we communiceren het resultaat is van de woorden die we zeggen, of de inhoud van onze communicatie. 38% van onze communicatie met anderen is een gevolg van ons verbale gedrag, waaronder je stem, je intonatie en je spreektempo. 55% van onze communicatie met anderen is een resultaat van onze non-verbale communicatie, onze lichaamshouding, ademhaling, mimiek, bewegingen, hoe we eruit ziet (kleren, huidskleur…) en of we oogcontact maken. De match tussen onze verbale en non-verbale communicatie geeft het niveau van congruentie aan.


1 gedachte over “Het NLP communicatiemodel uitgelegd”

Laat een reactie achter

Vul "reactie" en "naam" in.