Dichotomy of control

Het dualisme van controle

WAT IS AAN ONS, WAT IS NIET AAN ONS? Een van de belangrijkste principes in de stoicijnse filosofie omvat de volgende uitdrukking “What is up to us, what is not up to us” van Epictitus. Rational Emotive Therapy (RET) Probeer deze uitdrukking elke dag te herinneren na een gebeurtenis, situatie of bij het ondernemen van

Het dualisme van controle Meer lezen »