Voordelen van NLP, Voordelen van NLP, en de toepassingsgebieden

Voordelen van NLP, en de toepassingsgebieden

NLP kent heel wat toepassingsgebieden, want het is een manier van denken en doen. NLP heeft zijn wortels in een therapeutische context, maar het gaat veel verder dan dat. Naast NLP toepassen voor je persoonlijke groei, kan NLP in alle contexten waarbij er met mensen gewerkt, gecommuniceerd of in interactie gegaan wordt, toegepast worden. Het leren van NLP heeft heel wat voordelen, voor zowel jou persoonlijk als op professioneel vlak. De voordelen zijn zo talrijk, dat we hier enkel de belangrijkste opsommen.

VOOR IEDEREEN

 • Leren begrijpen van je eigen communicatie en de communicatie van anderen waardoor je effectiever kan communiceren.
 • Je eigen denken en je eigen interpretatie van de wereld om je heen begrijpen.
 • De kijk van anderen op de wereld leren begrijpen. Leren waarnemen vanuit verschillende perspectieven.
 • Flexibeler worden in je manier van denken en daardoor meer keuzemogelijkheden krijgen. Op deze manier kan je beperkende overtuigingen omzetten in verruimende overtuigingen, overtuigingen die je ondersteunen in het halen van je doelen waardoor je succesvol kan zijn.
 • Negatieve attitudes en gewoontes afleren en vervangen door positieve gewoontes.
 • Je zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfbegrip en eigenliefde ontwikkelen, vergroten en behouden.
 • Leren om doelen scherper te stellen waardoor je ze sneller en accurater kan halen.
 • Inzicht krijgen in de manier waarop je gedrag gestuurd wordt door je waarden, overtuigingen, enz. Inzien hoe je gedrag een effect heeft op je omgeving en hoe je door je gedrag, waarden, overtuigingen enz. te veranderen ook een effectiever effect op de omgeving krijgt.
 • Leren milder te zijn naar jezelf en naar anderen door meer begrip te ontwikkelen. Zo kan je meer onbevooroordeeld in het leven staan, waardoor er meer mogelijkheden en diepgaande relaties kunnen ontstaan.

VOOR MANAGERS

 • Meer en effectiever succes in het plannen van doelstellingen en het realiseren ervan.
 • Meer impact ontwikkelen op het team waardoor de productiviteit stijgt.
 • Een beter begrip krijgen van de drijfveren van medewerkers en zo beter kunnen motiveren. Ook het ontwikkelen van je eigen motivatie met een positief effect op de motivatie van de medewerkers.
 • Mensen begeleiden vanuit een onbevooroordeeld perspectief en hen zo effectiever begeleiden doorheen veranderingen, leerprocessen, enz.
 • Beter voeren van sollicitatiegesprekken, waardoor de juiste persoon op de juiste plaats terecht komt.
 • Beter en effectiever vergaderen.
 • Medewerkers leren hun doelen scherper te stellen waardoor ze deze sneller en effectiever halen.
 • Effectieve ondersteuning leren bieden bij de persoonlijke ontwikkeling of groei van de teamleden.

VOOR TRAINERS, LERAREN EN DOCENTEN

 • Beter inzicht krijgen in de leerstijlen en manieren van communiceren waardoor er effectiever gebruik van gemaakt kan worden.
 • Nieuwe manieren en strategieën aanleren en toepassen binnen de training of lessen.
 • Meer aanvoelen van de behoeften van een groep en daar op inspelen.
 • Leren om effectiever om te gaan met moeilijkere studenten. Leren omgaan met weerstand.
 • Studenten maximaal motiveren in het verwerken en integreren van de theorie of leerstof.

VOOR DOKTERS, THERAPEUTEN EN COACHES

 • Verbeteren van het contact met patiënten of cliënten.
 • Het ontwikkelen van een groter zelfvertrouwen en bewustzijn wat leidt tot meer respect vanwege patiënten, cliënten, collega’s, ..
 • Aanleren van een nieuwe terminologie door NLP om zo te beschrijven hoe iemand denkt en wat er met iemand gebeurt. De taal en de manier van denken zijn binnen NLP gebaseerd op modellen en strategieën die gericht zijn op oplossingen, eerder dan op problemen of pathologie.
 • Ontwikkelen van effectieve interventietechnieken, die gekoppeld zijn aan een effectievere manier van denken en communiceren, waardoor er meer flexibiliteit van denken en meer keuzemogelijkheden ontstaan.
 • Het toepassen van NLP zorgt voor effectievere, flexibelere en een kortere therapie of coachtraject.

TALRIJKE VOORDELEN VAN NLP

Zoals je kan zien, zijn de voordelen talrijk. NLP biedt voordelen binnen elke relatie, zowel voor managers, ouders, partners, therapeuten, coaches, verkopers, artsen, sociaal werkers, advocaten, kunstenaars, vrienden enz. NLP is een hulpmiddel voor iedereen die met mensen werkt of voor iedereen die zijn/haar eigen kwaliteit van het leven wilt verdiepen of verbeteren door verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen persoonlijke ontwikkeling en groei.


Laat een reactie achter

Vul "reactie" en "naam" in.