Het feminisme, Het feminisme en haar Kanten Gordijn

Het feminisme en haar Kanten Gordijn

DE GROEI VAN HET FEMINISME

In de nasleep van verschillende oorlogen, gevoerd en geleid door vooral mannen, radicaliseerde in de jaren ’60 en 70 het feminisme door haar oorspronkelijke ideologie voorbij te schieten, en impliceerde dat mannen slecht en niet nodig waren. Voor veel mannen betekende dit dat ze hun mannelijke eigenschappen moesten verbergen die ertoe zouden kunnen leiden dat ze als “slechte” mannen bestempeld werden.

Het feminisme projecteerde een boze veralgemening over mannen. Sommige feministen beweerden dat mannen de oorzaak waren van alle geweld en problemen in de wereld. Anderen beweerden dat mannen slechts onnodige overlast waren. Hoewel niet iedere vrouw in die tijd zo dacht over mannen, droegen boze vrouwen, die met slogans als ‘mannen zijn varkens’ en ‘alle mannen zijn verkrachters’, bij aan een verbitterd sociaal dynamiek tussen man en vrouw.

Het liet veel van de vrouwen en dochters achter met een haat-liefdeverhoudingen jegens hun vaders en echtgenoten. Wanneer ze moeder werden van zonen, werden hun gedachtengang voor mannen overgedragen op de zonen die dan met gemengde gevoelens achterbleven over hun mannelijkheid. En tot op vandaag zitten we als samenleving in dezelfde vicieuze cirkel verstrengeld.

DE JUISTE WEG

Ga naar school. Zoek een vriendin. Trouw met haar. Bouw een carrière. Koop een huis. Koop twee honden. Krijg drie kinderen. Koop twee auto’s…

Succes wordt gezien in hoeverre je als man op dit ‘spoor’ bent. Daarom wordt een man met een vriendin/vrouw gezien als ‘meer gevorderd in het leven’ dan iemand die dat niet heeft. En iemand die naar school ging, wordt gezien als ‘meer gevorderd in het leven’, dan iemand die dat niet deed.

Ook al zijn er talloze miljonairs op de planeet die dat ook niet gedaan hebben, (waar mannen en evenveel vrouwen naar opkijken,) zal het afwijken van deze reeks gebeurtenissen je op z’n minst bestempelen als egoïstisch. ‘Onwaardige’ dingen doen, zoals; je passie volgen, je droom nastreven, jezelf financieel vrij maken etc. kortom, leven voor jezelf en je eigen plezier worden zelden gemotiveerd en eerder gezien als narcistisch.

Dit terwijl hetzelfde gedrag bij vrouwen, continu gemotiveerd wordt door de overheid gesteunde instellingen, toegejuicht door feministen en gevierd door onze samenleving. Een vrouw die kinderen baart, ze verzorgd, en haar gezin (inclusief man) koestert, heeft geen plaats in de denkwereld van het feminisme. Een aantal willekeurige opvattingen van het radicale feminisme: ‘je hebt geen man nodig’, ‘je hebt geen gezin nodig’, ‘seks is zinloos’, ‘prostitutie is empowering’ (lees: versterkend).

Esther Vilar: “The Manipulated Man.”

Als een jonge man trouwt, een gezin sticht en de rest van zijn leven werkt aan een baan die zijn ziel vernietigt, wordt hij beschouwd als een voorbeeld van deugd en verantwoordelijkheid. Het andere type man, dat alleen voor zichzelf leeft, alleen voor zichzelf werkt, eerst het ene doet en dan het andere, simpelweg omdat hij ervan geniet en omdat hij alleen zichzelf hoeft te onderhouden, slaapt waar en wanneer hij wilt, op gelijke voorwaarden tegenover de vrouw staat als hij haar ontmoet, dus niet als één van de miljoen slaven, wordt door de samenleving afgewezen. De vrije, ongeketende man heeft geen plaats erin.

HET KANTEN GORDIJN

Er is iets dat “Het Kanten Gordijn” wordt genoemd in het boek van ex-feminist Warren Farrel: “Woman Can’t Hear What Men Don’t Say”. Fragmenten uit het boek laten zien dat “Het Kanten Gordijn” een muur van censuur en een geprogrammeerd manier van denken is. De meeste westerse landen hebben een “Kanten Gordijn” mentaliteit. Het is heel anders dan een nationalistische of religieuze mentaliteit, het is eerder vergelijkbaar met het communisme.

DE KRACHT VAN HET FEMINISME

Hoewel er niks fout is met het principieel pleidooi voor bevrijding van vrouwen, gelijke rechten, en dat vrouwen vrij zijn om het leven te leiden dat zij willen, zijn feministen te ver doorgeschoten van hun oorspronkelijke beweegredenen en geradicaliseerd.

In de westerse samenleving is hun ideologie te dominant. Het Kanten Gordijn is de kracht van feministen om, op elk gebied dat met genderkwesties te maken heeft, alleen een feministisch perspectief te laten zien, mannelijkheid te verafschuwen en mannen buiten te sluiten.

Het Kanten Gordijn is de sluier voor je ogen die de waarheid van de wereld verbergt. Mannen beginnen pas het kanten sluier te scheuren vanwege de frequente manipulatie en pijn waardoor ze geen andere keus meer hebben.

Vrouwen zullen (bewust of onbewust) de sluier zo lang mogelijk voor hun ogen houden. Daarom kun je nooit met vrouwen praten over Het Kanten Gordijn. Het is even absurd als Stalin vertellen waarom het communisme slecht is. Het is goed voor hen, dus wat kan het hen schelen?

HET IJZEREN GORDIJN VS HET KANTEN GORDIJN

Net zoals Het IJzeren Gordijn die meningen die als een bedreiging voor het communisme werden beschouwd buiten sloot, sluit Het Kanten Gordijn de meningen buiten die als een bedreiging voor het feminisme worden beschouwd. In een land met Het IJzeren Gordijn was kapitalisme bashen de norm. In een land met kanten gordijnen is man-bashing de norm.

In een land met Het IJzeren Gordijn kan het te kritisch zijn over de basisprincipes van de communisten u uw baan kosten, vooral als u bij de regering, de media of het onderwijssysteem werkte. In een land met Het Kanten Gordijn kan het te kritisch zijn over feministische kernattitudes u uw baan kosten, vooral als u bij de overheid, de media of het onderwijssysteem werkt.

De Communistische Partij verwierf deze macht om formeel te censureren, door revolutie en door het eenpartijsysteem van de Sovjetpolitiek te worden. Het feminisme heeft deze macht informeel verkregen door het eenpartijsysteem van genderpolitiek te worden: nieuwe gegevens genereren, een nieuw studiegebied creëren, nieuwe termen definiëren en de enige aanvaardbare bron van interpretatie worden.

Communisten kwamen aan de macht door de overtuiging te verkopen dat arbeiders werden uitgebuit door kapitalisten. Feministen kwamen aan de macht door de overtuiging te verkopen dat vrouwen door mannen werden uitgebuit. Zodra het communisme en het feminisme zichzelf met succes hadden gedefinieerd als progressief en moreel superieur, kon censurerende kritiek worden gerationaliseerd als progressief en moreel noodzakelijk.

HET KANTEN GORDIJN IS OVERAL

Het gordijn laat zien hoe elke instelling, van de overheid tot het schoolsysteem, van de hulpverlenende beroepen tot de media, elk op zijn unieke manier het resultaat reproduceert.

Universiteiten, in alle vrije kunsten; het schoolsysteem, vooral openbare middelbare scholen; de overheid, vooral op nationaal en VN-niveau; de media, met name de gedrukte media en televisie; de hulpverlenende beroepen, met name sociaal werk;  reclame, vooral op televisie; uitgeverijen van boeken, met name zelfhulp- en tekstboeken; financierende instellingen, met name die welke gezondheidszorg, kunst en universitair onderzoek financieren.

Elke instelling censureert en vervormt op zijn eigen unieke manier. Elk versterkt de ander zoals academici die elkaars onderzoek citeren en versterken.

GECONDITIONEERDE MANNEN

Onze geest is geprogrammeerd in Het Kanten Gordijn. Het programma is op zo’n vicieuze manier ontworpen dat wanneer een fout wordt gezien die de mentaliteit van het gordijn bedreigt, de geest nieuwe redenen en verklaringen zal creëren om het kanten gordijn te verstevigen.

Wat als je geest je vijand werd, en je geest je in de kaken van het beest zou blijven gooien, in de richting van een zekere en totale financiële en juridische vernietiging? Dit is hoe mannen in de ban zijn van het kanten gordijn.

Vooral mannen die al geconditioneerd zijn om voor definitie en goedkeuring naar vrouwen op te kijken, zijn bijzonder vatbaar voor Het Kanten Gordijn.

FLUWELEN HANDSCHOENEN VS PUNTIGE BOKSBEUGEL

Als een jongeman bijvoorbeeld te horen krijgt over hoge aantallen echtscheidingen, denkt hij: ‘Ah, ze waren niet verliefd op hun vrouw zoals ik. Ik zal ernaar streven haar gelukkig te maken. Het zal mij wel nooit overkomen.’ Tot wanneer hij, na decennialang het verlangen om zijn huwelijk in stand houden en zijn vrouw gelukkig maken als enige doel in zijn leven zag, de echtscheidingspapieren voorgeschoteld krijgt.

Vorige week nog in het nieuws: ‘Vader van 35 springt van viaduct naar afgrond met dochter van 6 in de armen…’

Absurde familie- en echtscheidingswetten behandelt vrouwen met fluwelen handschoenen, terwijl ze mannen recht op de kaak slaan met een puntige boksbeugel. Dan vraagt men zich af hoe een man zich zo hopeloos kan voelen en zichzelf binnenste buiten keert door verbitterdheid.

De meeste gevallen van depressie zijn een natuurlijke reactie op onze gebroken samenleving. We halen veel van ons gevoel van waarde, doel, betekenis en vreugde uit onze relaties. Maar die relaties werden nog nooit zo systematisch vernietigd als nu.

Mannelijke depressie is bijna altijd het gevolg van aangeleerde hulpeloosheid, maar zorgverleners behandelen het als een vrouwelijke depressie en proberen mannen het gevoel te geven dat ze geliefd zijn in plaats van sterk en krachtig.

JOHNNY DEPP VS AMBER HEART

Kijk wat er gebeurd is met Johnny Depp in vergelijking met Amber Heart die even schuldig is, omdat ze Depp zijn vinger bijna afgekapt heeft met een kapot geslagen wijnfles.

Johnny Depp lijkt voor de wolven gesmeten, en wordt op dit moment nog steeds gretig tot fijne stukken gescheurd door Hollywood. Terwijl Amber Heart, buiten kleinschalige beschuldigingen op sociale media en een gefaalde petitie tegen haar rol in Aquaman 2, noch financieel, noch juridisch geschaad wordt.

HET HERPROGRAMMEREN VAN DE MAN

Je kunt je voorstellen dat het omzeilen van zo’n zelfreplicerende mentaliteit een serieuze herprogrammering vereist wat buitengewoon pijnlijk is. Dergelijke pijn is de op één na beste verdediging van Het Kanten Gordijn, aangezien de meeste mensen plezier verkiezen boven pijn, en de pijn om het programma te herprogrammeren de hel waardig is.

Wanneer de herprogrammering van Het Kanten Gordijn-programma begint, moet de man compenseren met wat, op het eerste gezicht, klinkt als vrouwen-bashen. Het oneens zijn met het feminisme wordt niet getolereerd, niet per se vanwege ‘actieve’ censuur, maar omdat men gelooft dat feminisme de realiteit is. Dus als iemand iets tegen feminisme zegt, zeggen ze tegen die mensen iets buiten hun realiteit.

TEST JEZELF

Hoe weet je of je deel uitmaakt van het kanten gordijn? Als je je comfortabeler voelt om een mop te vertellen die een man mishandelt, dan een mop die een vrouw mishandelt sta je achter Het Kanten Gordijn.

In sommige organisaties is de censuur volledig, je denkt er niet eens aan om een mop te vertellen die lacht met vrouwen. Mishandeling van mannen, gemeend of niet, is meer aanvaard en genormaliseerd in onze man-bashing samenleving.

Stel dat ik het volgende zeg: “Als ze niet onderdanig is, is ze geen echte vrouw omdat ze niet erg vrouwelijk is.”

Verontwaardiging alom.

Maar als ik zeg: “Als hij niet dominant is, is hij geen echte man omdat hij niet erg mannelijk is.”

Er is bijna een unanieme overeenstemming…

OORLOG TEGEN TESTOSTERON

Het feminisme heeft vrouwen als slachtoffer zo geloofwaardig gemaakt dat we eerder zouden denken aan het redden van zeehonden dan aan het redden van mannen. In dit opzicht dragen we bijna allemaal bij aan Het Kanten Gordijn.

Het leert vrouwen niet alleen de mannelijke deugden te verwerpen, maar ook die van de hun. In feite erkent het niet eens dat er mannelijke deugd bestaat. Dus bootsen ze de slechtste mannen na terwijl ze de beste in vrouwen neergooien. Wat overblijft is een afschuw.

De oorlog tegen testosteron is niet zomaar ene. Het wordt in alle rangen van onze instellingen gevoerd. Hoeveel nuttiger is een man zonder mannelijke kenmerken voor het systeem dan een onafhankelijke, fysiek sterke, financieel welgestelde en vrijdenkende man? Hoe zwak wordt een natie als jongens die het minste beetje agressie vertonen te horen krijgen dat ze beschadigd zijn?

Degenen die zeggen dat mannen niet langer nodig zijn in het comfort van de moderne samenleving, en dat ze vervangbaar zijn, raken jonge mannen met deze leugens. Geef een man, een doel, een missie en de kracht die nodig om die missie te volbrengen, en hij zal met een glimlach over gebroken glas kruipen.

De twintigste eeuw had te maken met de depressie, de laatste ademnood van nationalistische oorlogen, nazisme en communisme. De eenentwintigste eeuw zal te maken krijgen met feminisme.Laat een reactie achter

Vul "reactie" en "naam" in.